Hippometry COMOSET (서울/경기/강원/경남/제주)

Hippometry COMOSET

LiDCOrapid 모니터 전용 Transducer SET

 

 

 제조사

 글로벌럭 (대한민국) 

 

 www.globaluck.com

 판매사

(서울/경기/강원/제주권)

히포메디칼(주)  - 전화: (전국) 1668-2952


  [LiDCO 모니터 전용센서 보험 정보]

 

 보험코드

모델명 

제조사

J4083050

Hippometry Comoset 

글로벌럭